İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait mevcut bir laboratuvar bulunmamakla birlikte, ihtiyaç duyulduğu takdirde üniversitemiz mevcut laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.