İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezin amacı, dünya kültürünün en önemli vasiyetlerinden olan İstanbul'un kurulduğu günden bugüne tarihsel süreç içindeki sosyal, fiziksel, kültürel, ekonomik, finansal, siyasal,  vb. alanlardaki unutulmuş ve gizli kalmış mirası incelemek, bunlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, diğer nesillere bu şehirdeki tarihi dokuyu-ve uygarlık bilimini doğru bir şekilde aktarmaktır. Ele alınan bu çalışmalara akademik perspektif ile bakılacak ve değerlendirilecektir.