İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez, belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a. İstanbul ile ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemek, gerekirse bizzat araştırmanın içinde yer almak
b. Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek. 
c. Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak. 
d. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e. Merkezin amaçları çerçevesinde diğer çalışmalara katılmak. 
f. İstanbul  ili sınırları içinde bulunan tarihi ve gezilebilir mekanlara geziler düzenlemek
g. İstanbul ilindeki sosyo-ekonomik yapıyı daha iyi anlayabilmek adına diğer disiplinlerle birlikte anket çalışmaları yapmak.

2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde üniversitemizde üç adet konferans gerçekleştirilmiştir.