İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Turizm gelirlerinde %65.0 oranında düşüş

Turizm gelirlerinde %65.0 oranında düşüş

 2020 yılının son çeyreğinde Türkiye turizm gelirleri %50.4 oranında azaldı. Bu aynı zamanda Türkiye hizmetler sektörünün elde ettiği gelirin de yaklaşık 4 milyar dolar azaldığı anlamına geliyor. 2020 yılının geneli içinse durum daha da kötü. Nitekim 2019 yılıyla kıyaslandığında 2020 yılı genelinde turizm gelirlerindeki düşüş oranı %65.1.

Covid 19 virüsünün yayılımını engelleyebilmek için dünya genelinde pek çok metropol çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Bu durum da turizm endüstrisi içinde yer alan pek çok işletmeyi de önemli ölçüde etkiliyor. Uzun süredir kapalı olan yiyecek içecek işletmeleri bir an önce yeniden açılmayı beklerken konaklama işletmeleri de ayakta kalabilmek için özel çaba sarf ediyor. Fiyat indirimi sağlamak uyguladıkları en önemli stratejiyken bu durum turizm gelirlerine de yansıyor. Nitekim 2019 yılında turistlerin gecelik ortalama harcamaları 68 dolarken bu rakam 2020 yılı son çeyreğinde 54 dolara geriledi.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre her yıl en fazla turist çeken ilk on ülkeden biri olan Türkiye ve yine en fazla turist çeken şehirlerden biri olan İstanbul 2020 yılında hem turist giriş çıkışları hem de turizmden elde edilen gelirler açısından önemli daralmalarla karşılaştı. Söz konusu daralma dünyanın tüm ülkelerinde görülmekle birlikte özellikle İstanbul’a gelen yabancı turist yasındaki azalma da dikkat çekici. Nitekim İstanbul bir taraftan kültür turizmi kapsamında turist çekerken diğer taraftan sağlık turizmi başta olmak üzere farklı turizm türlerini gerçekleştirmek amacıyla da tercih edilen şehirlerden biri. Ancak Covid 19, 2020 yılında İstanbul’a gelen turist sayısını geçen yıla kıyasla yaklaşık %65.0 oranında düşürdü..

Kıyı turizmi kapsamında Nisan ayı itibariyle otellerin yeniden misafirlerini ağırlamak üzere kapılarını açması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda seyahat acentalarının yoğun rezervasyon aldığı kış aylarında yapılan rezervasyon sayıları da geçmiş yıllara oranla oldukça düşük. Covid 19 ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaz ve salgın mevcut hızıyla devam ederse 2021 yılında da turist sayısı ve turizmden elde edilen gelirler düşmeye devam edecek gibi görünüyor.

Düzenleme Tarihi: 29 01 2021