İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayılarla Yiyecek İçecek Endüstrisi: 2021 Yılı

İstanbul Restoranları

2020 yılı sona ermek üzereyken yıllık bilançolar da ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak değerlendirildiğinde yiyecek içecek işletmeleri yıllık bazda istikrarlı bir büyüme oranıyla her yılı kapatıyordu ancak 2020 yılında tüm dünyayı ve Türkiye’yi evlerine kapatan pandemi, yiyecek içecek endüstrisinin önemli yara almasına neden oldu. Yapılan araştırmalar ise son dört yılda en fazla kapanan işletme sayısının ise yiyecek içecek işletmeleri olduğunu gösterdi.
 
Türkiye Ticaret Sicil verilerine göre 2020 yılı Ocak-Ağustos aylarında lokanta ve seyyar yemek hizmeti sunan 1.082 işletme kapandı. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 764 işletme daha kapanmak durumunda kaldı. Diğer bir ifadeyle her gün ortalama her üç yiyecek içecek işletmesinden biri kapandı. Kapanan işletmelerin sayısı bu denli önemli bir noktaya ulaşmışken yeni açılan yiyecek içecek işletmeleri de oldu. Özellikle pandemi koşullarının hafiflemesi, sokağa çıkma yasaklarının ortadan kalkması işletmelerin yeniden açılmasına zemin hazırladı. 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde yeni açılan yiyecek içecek işletmelerinin sayısı 2.858 iken bu sayı 2021 yılının ilk sekiz ayında 2.720’de kaldı.
 
2022 yılı projeksiyonu ise yiyecek içecek işletmelerinin pandemi koşullarının hafiflemesine bağlı olarak yeniden faaliyetlerine devam edeceği yönünde.
 
 

Düzenleme Tarihi: 28 12 2021