İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

CUMHURİYET'İN 98. YILI

Cumhuriyet

Bir asırdır devam eden, asla bitmeyen ve bitmeyecek gurur, özlem ve minnetle…

Neredeyse bir asra yaklaştı Cumhuriyet’imizin ilanı.. Neredeyse bir asır önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, Türk sınırlarını çizmiş ve artık İtilaf Devletleri tarafından da tanınmıştı… Bu durum tam da Gazi Paşa’nın hayalini kurduğu, tüm ömrünü adadığı vatan sevdasının artık ete kemiğe bürüneceği günlerin başlangıcıydı. Yani sömürgesiz, saltanatsız, bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun…

Kurtuluş Savaşında elde edilen başarı ve bu başarının mimarı Türk ordusu ve Anadolu’nun isimsiz kadınları, erkekleri, evlatları ne güzel bir milletti Gazi Paşa için.. Bir milletin tek yürek olup yıllar boyunca farklı cephelerde vatanı için göğüs göğüse çarpışmasının bir karşılığı olmalıydı..

Batı’da Yunan ordusuna, güneyde Fransızlara, doğuda başta Ermenistan olmak üzere farklı cephelere karşı verilen mücadelenin ve göğüs kabartan sonuçlarının bir karşılığı olmalıydı..

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan Çanakkale ve İstanbul Boğazları başta olmak üzere düşman işgalinden kurtarılmış olan her metrekarenin bir karşılığı olmalıydı…

Gazi Paşa içinse sadece canını ortaya koymakla kalmayıp tam bağımsızlığı her bir hücresinde hissedip hiç düşünmeden düşmana karşı dimdik ayakta duran büyük, küçük, yaşlı, genç, çocuğa verilecek en güzel hediye, edilecek en büyük teşekkür Cumhuriyet’in ilanıyla sadece onların değil asırlar boyunca bir milletin bağımsızca yaşamasını sağlamaktı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tam da idealindeki gibi Türkiye Cumhuriyet’inin sınırlarını çizen Türk halkı için ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu sizler yaşatacaksınız.’ sözleriyle kazanılan tüm başarıları 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederek Türk milletine armağan etti. Öyle ya her şey millet içindi ve Ata’ma göre Türk halkı tam bağımsız, demokratik bir ortamda yaşamalıydı..

Bu günse tam da 98. yılı bu büyük armağanın, büyük gururun… Ve aradan geçen 98 yılda ne Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa’mıza özlemimiz bitti, ne bize sunduklarına minnetimiz… Sadece çok özlüyoruz ama bin şükran ve asla bitmeyecek gurur ve saygıyla anıyoruz.
Bu gün tıpkı 29 Ekim 1923 gibi coşkuluydu İstanbul 29 Ekim 2021’de… Kentte bayram havası.. Her yerde Ata’mı anmak üzere hazırlanmış programlar, gösteriler, konserler, koşular, her yerden dalgalanan bayraklar… İstanbul bu gün Gazi Paşa için yollardaydı, caddelerde, sokaklarda.. İstanbul bugün tüm coşkusuyla bir yandan Cumhuriyet’in ilanını kutlarken diğer taraftan Ata’sına minnet ve duasını iletti bugün...
Bir asırdır devam eden, asla bitmeyen ve bitmeyecek gurur, özlem ve minnetle…

Düzenleme Tarihi: 29 10 2021