İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2021’de İstanbul’un Bekleyen En Önemli Sorunlardan Biri: Su Sıkıntısı

2021’de İstanbul’un Bekleyen En Önemli Sorunlardan Biri: Su Sıkıntısı


Su, yaşamın devamlılığı için en temel ögeyken her yıl bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak mevcut su kaynaklarının tüketimine devam ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temiz su ve sanitasyon hedefi raporunda 2050 yılına kadar dünyadaki her 4 insandan birinin su sıkıntısının olacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde bazı ülkelerde su sıkıntısı yaşanırken temiz suya ulaşamayan nüfusun oranı yaklaşık %40’0’nı oluşturuyor.

2020 yılını tamamlarken 2021 yılı su projeksiyonları hakkında da daha fazla öngörü sahibi olmaya başlıyor uzmanlar. 2021 yılında büyük şehirler başta olmak üzere neredeyse Türkiye’nin her yerinde su sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor. Özellikle metrekare başına düşen kişi sayısı açısından nüfusun en yoğun olduğu il olan İstanbul için de 2021 yılı yeterli suya ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Nitekim Eylül ayında İstanbul’un baraj doluluk oranı %40.0 düzeylerindeyken Aralık ayında bu oran %20.0’lere kadar düşmüş durumda.

2020 yılında yağış miktarının beklenenden az olması bu durum üzerinde önemli etkiye sahip. Uzmanlar 2020 yılını son 40 yılın en az yağış alan yılı olarak değerlendiriyor. Sonbahar ve kışın yaşanmaya başlandığı bu dönemde yeterli yağış almayan İstanbul’da barajlar boş kaldı. Ancak 2020 yılında İstanbul yeterli yağış almış olsaydı da orta vadede su fakiri şehirlerden biri olmaya aday olacak gibi görülüyor. İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler, nüfusun hızla artmasına bağlı olarak İstanbul gibi metropollerin fiziksel taşıma kapasitesinin fazlaca aşılmış olması ve bilinçsiz su kullanımı su sıkıntısı yaşanmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. İklim değişikliğine bağlı olarak 2040 yılına gelinceye kadar geçen sürede özellikle Akdeniz Havzasında hava sıcaklığının ortalama 2.2 derece artması öngörülüyor. Bu da kuraklığın artacağının en önemli göstergesi. Diğer taraftan Covid 19 salgını nedeniyle son bir yıl içinde başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde su kullanımının da arttığı bilinmekte ancak buna karşın barajlarda yeterli su kalmamış durumda.

İstanbul’daki su sıkıntısı değerlendirildiğinde acil bir takım önlemler alınması ve bu önlemlerin de orta ve uzun vadeli olarak İstanbul’da yaşanacak su sıkıntısına çare olacak nitelikte önlemler olması gerekiyor. Bu noktada atık suların tekrar değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yerel bazda arttırılması, tarımsal alanda suyun tasarruflu kullanımını sağlamak için yeni sistemler, yol ve yöntemler geliştirilmesi önem taşımakta. Bunun dışında su kanunun yasalaştırılması ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanarak acilen uygulaya konulması da İstanbul’da yaşanacak olası su sıkıntısına çare olacaktır. Tüm bunların dışında kısa, orta ve uzun vadede İstanbul’da yaşanacak su sıkıntısının önüne geçmek için bireysel olarak da su kullanımına dikkat etmek, bireysel su kullanımıyla ilgili gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.
 
 

Düzenleme Tarihi: 26 12 2020